Rodusta

Yleistä

Welsh corgi cardigan on aktiivinen ja valpas paimenkoira. Rotumääritelmän mukaan koiran yleisvaikutelma on sitkeä, vankka, liikkuvainen ja kestävä. Ulkonäöltään koira on korkeuteensa nähden pitkärunkoinen ja matalaraajainen. Matalan rakenteen syy löytyy sen historiasta. Rotu jalostettiin aikanaan toimimaan karjapaimenten apuna: cardiganien mataluuden ansiosta nautojen potkut menevät koiran yli, eivätkä osu siihen kohtalokkain seurauksin.

Cardigan on mataluudestaan huolimatta keskikokoinen ja voimakas koira, joka vaatii kunnollisen tapakasvatuksen ja johdonmukaisen koulutuksen: etenkin nuoret urokset saattavat koetella rajojaan, mikäli sellaisia ei niille ole opetettu. Se ei sovellu ainoastaan sohvanlämmittäjäksi, vaan keksii kyllä itse itselleen aktiviteetteja, jos niitä ei muuten tarjota. Aktivoinnin lisäksi cardille tulisi tarjota reippaasti erilaista liikuntaa lihaskunnon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Lihaskunnon vaaliminen on avainasemassa mahdollisten myöhempien vaivojen ennaltaehkäisyssä.


TERVEYDESTÄ:

Cardigan kuuluu rakenteensa puolesta kondrodystrofisiin rotuihin. Kondrodystrofia tuo mukanaan riskin välilevyjen varhaiseen rappeutumiseen sekä siihen liittyvään välilevyjen kalkkeutumiseen (Suomen Kennelliitto). Kalkkeutuneet välilevyt saattavat altistaa koiran mäyräkoirahalvaukselle eli välilevytyrälle, joka aiheuttaa eriasteisia halvausoireita. Asia on monimutkainen, sillä kalkkeutuneet välilevyt eivät vielä automaattisesti tarkoita, että koira tulisi elinaikanaan oireilemaan tai sairastumaan halvaukseen, ja toisaalta myös röntgenkuvausten pohjalta kalkkeutumattomalta vaikuttanut välilevy saattaa tyräytyä. Kalkkeutumia seurataan kuitenkin virallisin kuvauksin, ja siksi PEVISA:an kuuluvien lonkkien, kyynärien ja silmien lisäksi on suositeltavaa tutkia koira myös selän osalta sen täytettyä 2 vuotta, jolloin koiralle saa täyden lausunnon selästä sisältäen myös spondyloosin (SP) ja kalkkeutuneet välilevyt (IDD). Alle 2-vuotiaalle koiralle saa virallisen lausunnon välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) sekä nikamien epämuodostumista (VA).


Rodussa ilmenee myös lonkkaniveldysplasiaa. Loppuvuodesta 2017 cardiganeille saatiin käyttöön BLUP-lonkkaindeksit kasvatuksen tueksi. BLUP-indeksi on yksittäisen koiran tulosta varmempi keino arvioida koiran terveydellisiä jalostusominaisuuksia, sillä BLUP-indeksissä huomioidaan kaikkien suomalaisten sukulaisten tulokset:

”Yli sadan koira on jalostusarvoltaan rodun keskiarvoa parempi ja alle sadan koira rodun keskiarvoa huonompi. Kun yhdistelmän uroksen ja nartun indeksien keskiarvo on yli 100 (tai summa yli 200), ovat pennut odotusarvoltaan rodun keskitasoa parempia. Kyseinen jalostettava ominaisuus paranee rodussa vähitellen, jos jalostusyhdistelmien indeksit ovat systemaattisesti suurempia kuin 100.” LÄHDE: Suomen Kennelliitto: www.kennelliitto.fi/Artikkeli ”Mikä BLUP Indeksi”

Myös kyynärnivelen kasvuhäiriötä, inkongruenssia esiintyy. Sitä vastustetaan tutkimalla jalostuskoirat kyynärten osalta INC-kuvausmenetelmällä. INC-kuvaus korvasi ED-menetelmän alkuvuodesta 2021, sillä aikaisemmin käytössä ollut ED-menetelmä ei antanut yhtä tarkkaa tietoa kyynärnivelten tilasta rodussa esiintyvän inkongruenssin suhteen.